Maart 22, 2017

About

Ce festival a pour but de promouvoir et de valoriser le répertoire belge classique, jazz et cross-over de 1830 à aujourd’hui.
Il s’agit tout d’abord de l’organisation d’un festival les 1er et 2 mars 2018 au Campus Lemmens de LUCA à Louvain, au cours duquel interprètes, compositeurs, musicologues étudiants et professionnels de tout le pays
sont invités à se rencontrer et à se produire en concert. Les journées seront consacrées à des concerts, tables rondes et échanges entre étudiants et professionnels (événements cependant ouverts à tous); en soirée auront
lieu une douzaine de concerts publics.
D’autre part, les Belgian Music Days visent à consolider sur le long terme une collaboration entre communautés.

Het festival Belgian Music Days heeft tot doel het Belgisch muziekrepertoire vanaf 1830 tot nu, gaande van Klassiek over Jazz tot Crossover, in de kijker te plaatsen.

Dit jaar gaat het festival door op 1 en 2 maart 2018 in LUCA School of Arts campus Lemmens te Leuven. Uitvoerders, componisten, musicologen, studenten en professionelen van het hele land worden uitgenodigd elkaar te ontmoeten en samen te concerteren. Een tweedaagse vol concerten, rondetafels en uitwisselingen tussen studenten en professionelen, toegankelijk voor het grote publiek; tevens worden een 12-tal avondconcerten geprogrammeerd. Daarenboven willen de Belgian Music Days een samenwerking op lange termijn bevorderen tussen de Gemeenschappen in België.

Dieses Projekt hat das Ziel, das Belgische Musikrepertoire von 1830 bis heute, von Klassik über Jazz bis zu Crossoverprojekten in den Fokus zu rücken. Zunächst geht es um die Organisation eines Festivals am 1. und 2. März 2018 auf dem Campus des Lemmesinstitut (LUCA) in Leuven, bei dem Ausführende, Komponisten, Musikwissenschaftler, Studenten und professionelle Musiker aus dem ganzen Land eingeladen werden. Dieses Festival beinhaltet Konzerte, Vorträge und Austausch zwischen Studenten und professionellen Musikern, zugänglich auch für Publikum. Insgesamt sind 12 Konzerte durch professionelle Ensembles vorgesehen.
Darüber hinaus sollen die Belgian Music Days langfristig die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinschaften in Belgien fördern, aufbauend auf den Erfahrungen während der Organisation der ISCM World Music Days 2012 durch ISCM-Vlaanderen und Forum Des Compositeurs


De partners van het project zijn : Forum des Compositeurs, ISCM-Vlaanderen, Componisten Archipel Vlaanderen (ComAV), l’Union des Compositeurs Belges (UCB-UBC), Klang Haus, PointCulture et Kunstenpunt.

Les partenaires du projet sont: le Forum des Compositeurs, ISCM-Vlaanderen, Componisten Archipel Vlaanderen, l’Union des Compositeurs Belges, Klang Haus, PointCulture et Kunstenpunt.

Partner dieses Projekts sind: Forum des Compositeurs, ISCM-Vlaanderen, Componisten Archipel Vlaanderen (ComAV), l’Union des Compositeurs Belges (UCB-UBC), Klanghaus Vog (Ostbelgien), PointCulture und Kunstenpunt.


Belgian Music Days from BelgianMusicDays on Vimeo.