Belgian Music Days 2024

Belgian Music Days 2024

12, 13, 14, 15, 16 Februari 2024, BRUSSELS
Promoting and enhancing Belgian classical, jazz, cross-over & electro-acoustic repertoire from 1830 to today.

La biennale des “Belgian Music Days” est née en 2018 de l’idée de réunir toutes les entités linguistiques institutionnelles qui composent la Belgique autour d’un patrimoine musical commun. Le cadre chronologique concerne la musique écrite de 1830 à nos jours, avec un accent particulier sur la musique de compositeurs vivants, sans toutefois être un festival de création, et en incluant, en tant que disciplines enseignées dans les conservatoires, le jazz et la musique électroacoustique.

Het tweejaarlijkse festival “Belgian Music Days" ontstond in 2018 vanuit het idee om alle taalgroepen in België samen te brengen rond een gemeenschappelijk muzikaal erfgoed. Het chronologisch kader heeft betrekking op de geschreven muziek van 1830 tot heden, met een bijzondere aandacht voor de muziek van levende componisten, zonder zich te beperken tot creaties, maar ook open te staan voor nieuwe genres die in de conservatoria onderwezen worden zoals Jazz en elektroakoestische muziek.

BMD 2022, Eupen, summary

BMD 2020, Mons, summary

BMD 2018, Leuven, summary

Latest news